Ved salg af huse.

Hvis du vil sælge dit hus skal du tage fat på bestyrelsen. Det kan du gøre ved at sende en mail hussalg teamet på denne mail: hussalg.nv@gmail.com


Det første der vil ske er at der vil blive en besigtelse at jeres havelod, for at sikre at alt er lovligt bygget. Hvis der ikke findes en godkendt tegning, skal dette ordnes først, med henblik på lovliggøresle af havelodet inden salget. 

Prisen på en kolonihave

Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at have og bebyggelse er blevet vurderet. Formålet med vurderingsreglerne er at fastsætte en maksimal tilladt salgspris. For yderligere information om vurdering henvises til ”Vejledning til køber og sælger om vurdering”.Den kan hentes længere nede.

Vurderingsrapporten angiver den maksimalt tilladte salgspris. Huset kan altså aldrig sælges til en pris, der er højere end vurderingsprisen.

El-Attest

Det første du skal sørger for at at få lavet en El-attest.

Der skal fremvises en godkendt El-Attest, da det er besluttet på en generalforsamling i HF Nordre Vang. 

Inden vurdering skal der forlægge en el-attest. Denne skal udfærdiges af en autoriseret elinstallatør. Bestyrelsen vil anbefale (Jarlkrone El-Service 22995700). Jarlkrone tager 1.000 kr inkl. moms for en El-attesten, som skal betales af sælger. De fejl og mangler, som fremgår af el-attesten, skal udbedres. Til dette kan du vælge en anden elektriker, men hvis manglerne, der fremgår af el-attesten, ikke er udbedret, er det sælgers ansvar.

Hvis der bliver konstateret fejl på el installationen skal disse udbedres for sælgers regning og bringes i orden inden salget.

Grunden til at el-attesten skal forelægge inden vurderingen er at el installationerne skal med i vurderingen. Hvis der ikke forligger en el-attest, vil el delen blive trukket ud af vurderingen og man vil ikke få penge for el-installationen.

Vurdering

Hussalg teamet vil som det første bestille, en vurdering til dig. 

Vurderingsudvalget kontakte dig så hurtigt som muligt.
Bemærk hussalg i havesæsonen (1. april – 30. september) er at foretrække, da kontoret har lukket i vinterhalvåret.

Pris for vurdering ved salg er kr. 1.500,-

Hvis der sker vurderig udenfor havesæsonen (1. okt – 30. mar) vil der blive opkrævet kr. 1.200,- i kørselspenge.

Ved salg skal køber betale kr. 1.000,- i indmeldelse, kr. 100,- for lejekontrakt + administrationsgebyr kr. 1000,- og godkendelse af tegninger for lovliggørelse kr. 500,-

Ialt kr 2.600,-

Hvis der sker hussalg udenfor havesæsonen (1. okt – 30. mar) vil der blive opkrævet kr. 1.000,- i kørselspenge.

Tinglysning.

I forbindelse med salg af kolonihavehuse, kan der være tinglysning i huset. Dette kan kontrolleres ved at logge digitalt på Tinglysningsbogen på deres hjemmeside.

Det fremgår af Standard Købsaftalen at, sælger er forpligtet til at sørge for, at tingbogen bliver rettet senest 4 uger efter overtagelsesdagen, så købers adkomst kan tinglyses. I forlængelse, plejer foreningen så at tilbageholde op til kr. 25.000,00 af købesummen, indtil sælger dokumenterer, at tingbogens ejerforhold er rettet. Omkostningerne ved at rette tingbogens ejerforhold, skal sælger hæfte for.

Dette betyder, at sælger skal sørger for at huset, står i sælgers navn og ikke den tidligere ejer. Der er efter bestyrelsens kendskab ikke sådan huse her i foreningen.

Køber hæfte selv for omkostningerne ved tinglysning af købers ejerskab (adkomst) til kolonihavehuset.

Det betyder, at køber skal betale for at kolonihavehuset kommer over i købers navn.

Dette koster på nuværende tidspunkt:

0,6 % af købssummen rundes op til nærmeste 100kr.

Fast afgift 1.750 kr.

Advokat salær 4.375kr. 

En normal tinglysning vil derfor koste typisk kr. 1.000,- + 1.750,- + 4.375,-

I alt kr. 7.125.-

Hvis du er i tvivl så skriv til hussalg.nv@gmail.com 

Løsøre

Løsøre er diverse tilbehør til kolonihavehuset og eventuel anden bebyggelse, som ikke ”sidder fast” på huset. Som eksempel kan nævnes hvidevarer, møbler, gardiner, lamper osv. Prisen for løsøre må højst udgøre 20 % af vurderingsprisen (ekskl. foreningsmæssig værdi/andelsværdi), dog højst kr. 65.000.

Det er en forudsætning, at de enkelte elementer i løsøret ikke allerede indgår i vurderingen af huset og haven. Sælger må ikke stille som betingelse for handlen, at køber skal købe løsøret. Køber har med andre ord ret til at afvise at købe løsøret. Hvis du som køber overvejer at købe løsøret, skal du være opmærksom på, at løsørelisten er udarbejdet af sælger.

Løsøre er det eneste man kan forhandle om. Sælger kan som sagt ikke sætte det som krav, at løsøre skal gå med i handlen og vil blive sat i karantæne 1 år, hvis man ikke vil sælge, med den begrundelse at løsøre skal indgå i handlen. Det betyder at sælger skal have lavet en ny vurdering og må vente et år med salg.

Vurderingsudvalget har ikke forholdt sig til indholdet i løsørelisten; kun at den samlede pris ikke overstiger max-prisen for løsøre. Det er derfor dig selv, der skal godkende løsørelisten og sikre dig, at løsøret rent faktisk er til stede og har den angivne værdi.

Interne bestyrelsesregler vedrørende hussalg i HF

Vores Interne bestyrelse regler ved køb og salg samt ændrig af legekontrakt.

Vejledning om køb og salg af kolonihaver 2021

Fra kolonihaveforbundet

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2020

Fra kolonihaveforbundet

Tinglysning

Hvis der er Tinglysning i dit hus skal du være opmærksom på din pligt før hus salg.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ TIL OG FRAMELDING AF EL VED FRAFLYTNING M.V.

Fra kolonihaveforbundet

Del siden