Samletank for spildevand

Hvis du har brug for at installere en ny samle tank skal der ansøges om dette hos Kommunen.

Det er vigtigt at alle papir er i orden før den bliver lagt i jorden. Nedunder kan en ansøgnming downloades og man kan selv udskrive den. Den skal udfyldes korrekt. Kloak mesterne skal levere en specifikation / datablad på den tank der skal graves ned. Det hele skal sendes sammen med sammen med ansøgningen. 

Alt arbejde skal laves af en autoriseret Kloakmester. som også skal udfylder og underskriv denne ansøgning. 

Lejer er bekendt med at alle myndighedskrav og nedenstående regler fra Tårnby Kommune skal overholdes:

Foreningen skal meddele tilladelse til nedgravning af samletank for hus-spildevand, idet haveforeningen tillige er ansvarlig for eventuel forurening fra såvel godkendte som ikke godkendte afløbsinstallationer

  • Alle tanke skal nedgraves og tilsluttes af autoriseret kloakmester
  • Tanken skal være af godkendt type
  • Alt spildevand herunder køkken-, vaske- og badevand skal opsamles i tanken
  • Afstand til vej og skel min. 2 meter samt kloakmesters anvisning på afstand til bygning skal overholdes

Til sidst skal foreingens bestyrelse underskrive den, før ansøgningen kan sendes til kommunen. 

Ansøgning om samletank

Ansøgningen skal printes ud og udfyldes, Derefter skal der laves en tegningen hvor på grunden, tanken skal lægges i. Både ansøgning og tegning skal underskrivers af Kloakmester og Bestyrelsen.

Del siden