Undersøgelse af vores drønrør

Vi har de sidste mange år haft problemer med vores drøn i foreningen. De er faldet sammen, eller gennemboret af rødder flere steder. Det er specielt slem på Tjørnevej og Kastanievej.

Men der er flere andre steder hvor de også er skadet. 

Bestyrelsen har af flere årsager ikke ville bruge så mange penge på disse dræn, da vi i flere omgange har haft kloak op på Generalforsamlingen. Så hvis der skulle laves kloak, ville vi også lave rigtige kloakrør på vejene.

Men efter sidste Generalforsamling, ser det ud til at der vil gå mange år før vi kigger på det igen.

Så vi bliver nødt til at bruge penge på de drænrør.

Vi kan lige starte med at forklare hvad drænrør er, og hvad deres begrænsning er. Vores dræn er gravet ned i 1962. Der er Ler rør, som er gravet ned i en meters dybte. Det fungerer ikke som de kloakrør som kommunen har, ude på de store veje, hvor der er riste og hvor alt vandet løber ned i. Drænrør dræner langsomt det område de ligger i. og indenfor et par meter fra røret. Det betyder at, de dræner ikke alle vores haver, men kun området ude ved vejen, hvor de er gravet ned. Da de ligger over en meter nede i jorden, vil de typisk heller ikke kunne fjerne, en masse vand ved skybrud. men gøre det over nogen dage.

Der er det kunne kloak system med riste i vejen som vil kunne fjerne det vand, og hvis de er vedligeholdt. 

Men da vi ikke regner med, at da kommer kloak de næste mange år, har vi besluttet at få vores dræn undersøgt. Det er en bekostelig affære, så derfor valgte vi at tage de hårdest ramte områder først. Derved kan vi få belyst hvad det kræver, at få de dræn i gang igen. Dette vil tidligst kunne gøres til sommer, da der vil være langt mere bekosteligt at gøre, når jorden er så våd som er nu. Der skal i så fald stå en pumpe, for at sænke grundvandet. Det er langt nemmer, og billigere at gøre det til sommer. Det er anbefalingen fra Borup Kloak.

Vi har bedt Borup Kloak, om at komme ud med en videovogn, og en spuler. Med videovognen kunne vi få en nøjagtig placering af de steder, hvor drænrørene er blokeret. De vil også kunne forsøge at fjerne den blokering, med en den store spulevogn. Det er lykkes i store omfang, og der er kommet gang i flere områder. Men vi har stadig mange steder, hvor vores rør er faldet sammen, skubbet forbi hinanden, eller der er fyldt med rødder. Til sidst har de suget alle de sandfang rene, som er ved vejen.

Det med de røddder, er faktisk et stort problem mange steder. De har kunne spule hul igennem mange rødder, men de kommer jo tilbage. De steder hvor der er rødder, er det også store træer i nærheden. Vi har faktisk i vore ordensregler en paragraf, hvor der står, at der ikke må være store træer ude ved for bedet pga. vores dræn. Nu har vi beviser for at de er ødelæggende. Det kommer vi til at forfølge til næste år.

Det sidste der blev undersøgt, var vores brønd, hvor alle dræn løber hen til. Den er 5 meter dyb og har to pumper siddende for at pumpe over til grøften. Den trænger også til en ordentlig tur. Den er revnet i bunden, og de rør som leder vandet fra pumperne og over i grøften, trænger til en modernisering. Samt pumper og styreboksen, som vi også sloges med sidste år. Skal skiftes. Vi er ved at indhente tilbud, på at få brønden lavet, og hvad det vil koste at lave de blokeret drænrør.

Bestyrelsen vil på næste års budget, sætte penge af til, at få lavet flere undersøgelser på de resterende veje.

Borup Kloak har lavet en fantastik rapport, og taget en masse videoer af vores drænrør.

Da rapporten og specielt videoerne fylder ret meget, kan det ikke ligge på hjemmesiden, men vi har lavet et link hvor man kan hente det hele, og se de blokeringer der er i vores dræn. I rapporten er der beskrevet, hvor de gå ned, og hvor langt henne blokeringen er. Det er ret imponerende, og gør det nemt at finde ud af, hvor der skal graves.

HF Nordre Vang Kort

På dette kort kan man se hvor der er lavet undersøgelser i første etape

Del siden