Nyhedsbrev Arkiv 2022


Sæsonen er slut og vi lukker ned

Det er jo snart den tid hvor vi skal lukke ned for sæsonen. Det betyder at vi den 27. oktober lukker for vandet. Hvis man allerede har lukket sit hus ned, er det vigtig at man også husker at lukke for hovedhane, bagest i haven. Det kan afhjælpe flere vandskader, vi ser hvert forår når vi åbner igen.

Så brug efterårsferien på at kigge ud og lukke alt godt af

Vores kasserer stopper 

Det er med stor beklagelse at vi kan informere at vores nye kasserer desværre må trække sig. Nancy er ellers kommet godt i gang, og er et godt medlem, af bestyrelsen.

Men Nancy er desværre blevet ramt af noget sygdom, som gør at hun ikke kan fortsætte. Det er heldigvis ikke livstruende, men alvorligt nok til, at hun ikke kan fortsætte.

Vi er heldig, at vi stadig kan trække lidt, på vores gamle kasserer, men vi skal have en ny på posten. Så alle der er interesseret, er velkommen til at kontakte os. Enten på mail eller på vores telefon nummer 61 37 18 43
Bestyrelsen vil derfor indkalde til ekstraordinær Generalforsamling

Jubilæums fest

Det var en fuldstændig fantastisk fest i lørdags. Der kom små 300 til vores reseption. hvor både der var til både børn og voksne. Både borgmesteren og kredsformanden kiggede forbi, og de begge holde flotte taler. Der var pony og tryllekunstner til de små, og så kom der lige en politibil forbi, som var friske på at lade de små kigge ind. Vi slutte af med over 200 spisene gæster. Hele vejen igennem blev festen styret, af en velforberedt formand, Kristian. Der sammen med bestyrelsen og en række frivillige, fik det hele til at glide. Der var virkelig god stemning vi festet igennem.
Bestyrelsen vil gerne takke alle, for en fantastisk dag.

På tirsdag den 9 august vil vores store rundkørelse, blive spærret af, fra om formiddagen og hele dage. Der skal males op, så den står knivskap til jubilæumet. Da vejmaling kan tage op til 15 timer at hærde, vil den være spærret, til malerholdet mener at der er forsvarligt, at køre over igen. Så vær sød at respektere dette.
Mvh Bestyrelsen

Så er listen kommet med vinder af havepræmier 2022
Kæmpe tillykke til alle vinder.

Præmiering og præmiefest

Kredsen har modtaget lister over årets præmietagere fra de foreninger som ønsker at deltage i ordningen. Jeg kan oplyse, at kredsens konsulent John Norrie i indeværende måned kommer rundt i foreningerne og ser og vurderer de haver som er udtaget til præmiering. I løbet af august 2022 vil foreningerne få oplyst, hvilke haver der vil modtage præmie i 2022.

Lørdag den 29. oktober afholder Kreds 1 årets præmiefest som i år foregår i Frederiksberg Hallen. Til festen kan samtlige præmietagere og foreningens bestyrelser deltage. Præmietagerne vil denne aften få overrakt deres præmie. Et arrangement som plejer at være velbesøgt med god mad, underholdning, dans og god stemning.

Med venlig hilsen

Amy Lauridsen

formand kreds1

Så har vi vores længe ventet referat klar.

60 års Jubilæumsfest

Der er i dag lørdag d. 25. juni lagt indbydelse til jubilæumsfesten ud i alle jeres postkasser i foreningen.
Den afholdes lørdag den 13 august fra kl 12 til 24.
Vi håber at mange vil deltage og krydsere fingere for godt vejr.
Mvh.
Bestyrelsen

Havegennemgang

Bestyrelsen er begyndt på at gå havegennemgang.
Så vi vil anbefale jer at kigge i jeres postkasser. Der kan jo ligge en lille hilsen :-)

Mirela har fået åbnet sin butik og er klar til at tage imod jer.

Åbningstiderne er:
Mandag 12-20
Tirsdag 10-20
Onsdag 10-20
Torsdag 10-20
Fredag 10-21
Lørdag 8-21
Søndag 8-20

Cafehuset

Jubii så er der noget til børnene

Søndag holder vi rejsegilde på vores nye legehus ”Cafehuset” på legepladsen.
Lis Winter har brugt over en uge på at samle det, og er meget begejstret.
Hun vil derfor invitere alle børn i Nordre Vang på is i det nye Cafehus på søndag kl 14.00 til åbningsfest.
De er selvfølgelig gratis for børn. Lis siger at huset passer godt for børn imellem 3-8 år.

Rigtig god weekend
Bestyrelsen

Bestyrelsen er klar med et nyt bookingsystem til at booke vores dejlige selskabslokaler. Men kan også se hvornår de er ledige.
Man kan betale depositum med mobilpay. Det gør det lettere for os alle sammen.
Husk at det er kun for forenings medlemmer, der kan booke vores festlokaler.

Søndagshuset

Hej alle i Nordre Vang.
Så blev der holdt generalforsamling til Søndagshuset.

Vi takker Tonni og Pukgi for de 8 år vi havde det sammen, de har valgt at stoppe men Adly og Susann kører det videre.
Der bliver ikke serveret brunch, men der er stadig mad.

Menuen i Maj:
D.15.05: tarteletter 10kr stk 3 for 25kr, kan købes fra kl 11.00

D.22.05: stegt flæsk med persillesovs lavet og serveres af Papillon, serveres kl 13.00. Husk at man skal tilmelde sig og betale inden den 19.05. Voksne koster 80kr og 40kr for børn

D.29.05: smørrebrød 10kr pr stk. kan købes fra kl. 11.00

Der kan stadig spilles duer fra kl 11.00 og de trækkes kl. 14.00
På generalforsamling blev det besluttet at medlemskontingent blev sat til 10kr
De bedste sommerhilsner
Søndagshuset

Vigtig information

Generalforsamlingen er desværre rykket fra den 29. april til 20. maj.
Bestyrelsen har i god tid booket Skelgårdsskolen store sal. Men den er blevet annulleret i dag den 21. april. Grundet der skal holdes eksamer i salen.
Vi har forsøgt at finde andre egnet lokaler, men vi kan ikke få nogen i den størrelse vi har brug for.

Dette er force majeure, og ikke noget bestyrelsen er herre over.

Generalforsamlingen vil i stedet blive holdt på
Skelgårdsskolen, Ugandavej 138, indgang B,
2770 Kastrup
Fredag den 20. Maj kl. 18.00
Dørene vil åbne kl 17.30

Torsdag 21. april 2022

Vi har måtte opdateret vores aktivitetskalender med nye åbningstider for kontoret i sommerperioden. Vi holder nu kontoret lukket i ulige uger.

Bestyrelsen har netop fundet ud af at Tårnby kommune nu vil tvinge HF Nordre Vang til at blive kloakeret inden 2028. Dette på trods af at det for et par år siden sagde, at de havde ingen planer om det.
Der har være holdt en møde Teknik- og Miljøudvalget den 24 marts, hvor man har beslutte om at de tre sidste foreninger, nu skal tvinges til kloakering, ved et Påbud.
Bestyrelse vil kigge de muligheder vi står overfor.
Der er vedhæftet referatet fra Teknik- og Miljøudvalget mødet. Den del der omhandler os.
Mvh
Bestyrelsen

Parkering på vejene

Vi har netop modtaget en klage fra Tårnby forsyning.
De oplever at der holder rigtig mange biler på vejene for tiden, Så de skal holde og vente uforholdsvis længe og vente på folk flytter deres biler. Samtidig bliver de tit mødt af sure bemærkninger.

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at der er ulovlgt at parkere foran sit havelod. Hvis man standser for at læsse af, skal man være klar til at flytte bilen.

Vi skal også gøre opmærksom på at det nu er ulovlig at parkere ved de store container bag fritidshuset. I mandag kunne skraldeholdet, ikke komme til at aflevere skrald, pga parkeret biler. Nu begynder vi også at skal modtage grøn affalds container. Hvis der holder biler i vejen, køre de igen. og vi har dermed mistet en grøn container. Så hold nu på jeres pladser, eller de frie pladser, op mod Perlen.

Den kan hentes ved på fanen for generalforsamling eller klikke på linket ovenover. Bestyrelsen er glad for at vi kan holde en helt almindelig generalforsamling og glæder os til at se jer alle igen.

Dødsfald af en af foreninges store kæmper.

Det er med stor sorg, at meddele at Vagn Faxø er afgået ved døden.
Vagn var foregangsmand, da petanqueklubben startede op. Han har været tovholder, på mange af de ting, der er foregået i patanqueklubben.
Han vil blive et stort savn for klubben og foreningen.
Vores tanker er hos Birthe i den svære tid.
Æret været hans minde

Venligst bestyrelsen petanqueklubben
Alex

Åbning af vandet den 17 marts, hvis vejret arter sig.

Vi skal snart til at åbne for vandet til foreningen.
Husk nu at kontrollere at alle jeres vandhaner er lukket, også vandposten, nede i hjørnet af haven. Vi ser hvert år at flere har glemt at lukke den.

Vi ser tit, at en nabo åbner for den fælles stophane. Så kan der godt løbe meget vand på kort tid, hvis man ikke har fået lukket ordenligt, eller har lavet en ombygning i løbet af vinteren. Foreningen har ikke nogen forsikring, der dække det. Det er på eget ansvar.

Bestyrelsen frem til endnu en fantastisk sæson. Marts ser heldigvis ud til at være mere tør ind februar.

Vi åbner vandet den 17 marts, hvis vejret arter sig.

VIGTIG NYT – processen for juridiske henvendelser

Kære medlemmer

VIGTIG NYT – processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.

På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen