Kontoret

Adressen:

Tjørnevej 149 - lige ved porten ud til Viberupstræde 5.

Haveforeningens telefon: 61 37 18 43 (der er telefonsvarer).

Kontortid:

Fra 1. maj til 30. september (hvis 1. tirsdag i maj er 1. maj, er første kontordag 8. maj).

Kontoret vil være åbent:

Maj og juni hver tirsdag

Juli og Aug tirsdag i lige uger

September hver tirsdag.

Klokken 17.30-19.00

Vinterperioden: 

Man kan ringe på tlf. 61 37 18 43 (der er telefonsvarer). Vi vil forsøge at ringe tilbage hurtigst muligt. 

Mailadresser til Bestyrelsen

Mail til formanden:                   formandnordrevang@gmail.com

Mail til kassereren:                   kasserer.nv@gmail.com

Mail til bestyrelsen:                  bestyrelse.nv@gmail.com

Mail til byggeudvalget:             byggeudvalget.nv@gmail.com

Mail til Hussalg:                        hussalg.nv@gmail.com

Mail til Ordensudvalg:               orden.nv@gmail.com

 

Mailen kan bruges hele året, men forvent lidt svartid, specielt i vinter perioden. 

Betaling til kontoret kan ske på MobilePay

                            61 33 63

Husk at skriv have nummer eller en kort grund til indbetaling.

Eller på vores kontonummer:

5325 0365925

HF Nordre Vangs CVR NummerCVR 72 78 22 16

Del siden