Tilføjelse til lejekontrakten 

Hvis vores eksistene havemedlemmer ønsker at få tilføjet et andet familiemedlem til lejekontrakten, eller evetuelt få fjenet en medlem. Skal man komme på kontoret.

Det skal dog bemærkes, at der kan stå to personer, på lejekontrakten.


Det er vigtigt at alle person det omhandler deltager, da der skal skrives under på en nye kontrakt


Men hvem kan kommer på kontrakten?


Medlemmer har altid ret til at tilføje:

- Ægtefælle eller registreret partner

- Samlever (i mere end 2 år)

- Slægtninge i op- og nedstigende linje samt særbørn af afdød ægtefælle.


Det koster kr. 1.000,- i indmeldelse i foreningen og kr. 100,- for lejekontrakt.


Ved tilføjelsen bliver der lavet en ny lejekontrakt, og der skal sendes en ejererklæring til kommunen. Det arbejde står bestyrelsen for.


Drømmehuset og kolonihave idyl