I foråret 2020 blev danmark ramt af Corona epidemien

Her kommer forhåbentlig masse historier, fra hvordan det påvirkede os i HF Nordrevang. Det vil være folks egen historier.

Da skolerne og daginsttioner blev lukket ned, havde vi en masse familier som kom ud i haverne tidligere ind de plejer,fordi der var et fantastisk vejr, og fordi det sikkert var nemmere.

Bestyrelsen måtte udskyde generalforsamlingen og lukke alle klubber, aflyse standerhejsning, aflyse pligtarbejde hele foråret. Da man ved lov ikke måtte samles mere ind 10 personer. Vi havde åbent for grøn container, hvor Gerald havde malet streger i gruset, så der var 2 meter imellem alle.

Marketenderen som ellers havde gjort klar til åbning med nyemalet lokaler hvor folk kunne sidde og hygge sig og nyde det lækkere mad. Gro og Andreas måtte sadle om, så vi kunne komme og hente maden og spise hjemme. 

Bestyrelsen håber at en masse vil komme med billeder og historier fra denne tid. Så den aldrig bliver glemt. 

Generalforsamling 2020

På grund af Corona fik vi først holdt vores generalforsamling den 6 nov 2020. 

Da der var et forsamling forbud på mere ind 10 personer, var det ret svært at afholde nogen generalforsamling. Men der ver en lille åbning. Man måtte godt forsamles, hvis man primært sad ned, og med 1 meters afstand imellem sig, og kiggede frem mod en scene. Samt brugte mundbind når man forlod sin plads. 

Bestyrelsen havde besluttet at reducere generalforsamlingen for alle indkommende forslag, Susanne vores formand kom også kun med en ret kort beretning, for at vi ikke skulle være samlet i længere tid ind højest nødvendigt.

Der ankom 32 medlemmer denne efterårs aften, og selve genealforsamlingen tog kun 20 min. Så havde vi været igennem budget, regnskab og valg af tillidsposter. Som var ret vigtigt at få styr på hver år. Formand og kasseren er altid på valg forskellige år. 

Endnu en sjov corona historie i år 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Del siden