Sælge hus eller ved ændring af lejekontrakt: 

Skal dit hus vurderes. Skriv til hussalg-teamet på denne mail: hussalg.nv@gmail.com

Der skal altid laves en vurdering ved salg eller overdragelse af et kolonihavehus.

Ved overdragelse forstås salg eller fuldstændig overdragelse til ægtefælle eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linie, uanset om salg/overdragelse sker, mens sælger er i live eller salg/overdragelse sker ved dødsfald.

Der er også tale om fuldstændig overdragelse, hvis 2 havelejere bytter have.

Derimod er der ikke tale om en fuldstændig overdragelse, når en ægtefælle eller slægtning i ret  op- eller nedstigende linje optages som ekstra lejer på lejekontrakten, og der er derfor ikke krav om vurdering i dette tilfælde.

Vurderingsrapportens samlede vurdering er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen. Dette betyder, at der ikke sker en regulering af vurderingsrapporten ved årsskifte.

Bemærk af ændring af lejekontrakt koster kr. 100 (ægtefælle eller slægtning skal tilføjes lejekontrakt), samt kr. 1000 for indmeldelse i foreningen og den foreningensmæssigeværdi. Ialt kr 1100,-

Pris for vurdering ved overdragelse er kr. 1.500.

Hvis der sker vurdering udenfor havesæsonen (1. okt – 30. mar) vil der blive opkrævet kr. 1200 i kørselspenge.

El-attest:

Inden vurdering skal der forlægge en el-attest.

Det er på en generalforsamling besluttet, at der skal være en godkend el-attest ved salg af huse i HF Nordre Vang.  

Denne skal udfærdiges af en autoriseret elinstallatør (Kilting anbefales, tlf. 32 50 19 65). Dette gøres for at ensrette alle el-attester og for at lette arbejdsgangen for foreningen. El-attesten betales af sælger. De fejl og mangler, som fremgår af el-attesten, skal udbedres. Til dette kan du vælge en anden elektriker, men hvis manglerne, der fremgår af el-attesten, ikke er udbedret, er det sælgers ansvar.

Hvis der bliver konstateret fejl på el installationen skal disse udbedres for sælgers regning og bringes i orden inden salget.

Grunden til at el-attesten skal forelægge inden vurderingen er at el installationerne skal med i vurderingen. Hvis der ikke forligger en el-attest, vil el delen blive trukket ud af vurderingen og man vil ikke få penge for el-installationen.

 Fra 1/1 2019

Er der blevet rette lidt i vurderings reglerne, som vi gerne vil gøre opmærksom på.

Fra den dato kan man ikke bruge udokumenteret forbedringer, når man skal have vurderet sit hus. Dvs. hvis du laver forbedringer på dit hus, skal du gemme kvitteringer og faktura, på alt hvad du laver. Hvis du have penge for det, den dag du skal sælge. Tidligere skulle vurderingsholdet, stole på hvad de fik at vide, hvad tingene havde kostet. Det har selvfølgelig skabt udfordringer nogen gange.

Så husk at gemme alle kvitteringer og faktura på det du får lavet.

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021

Fra kolonihaveforbundet

Del siden

Vurdering af hus