Ventelisten åbner for opskrivning i 2024

Ventelisten bliver åbnet i år, og der vil være 2 dage hvor man kan komme og skrive sig op.

Den første dag vil være tirsdag den 7. maj kl 17.30 -19.00, og det vil ske på vores kontor der ligger ved siden af vores købmand. 

Den anden dag der kan skrives op er den 28. maj kl 17.30 -19.00, samme sted, det vil kun være de to dage man kan blive skrevet op. Man kan kun blive skrevet op, ved personligt fremmøde.

Det koster 150 kr. at blive skrevet op og 150 kr. i fornyelse hvert år. Der kan betales med kontanter og Mobilpay. Fornyelsen kan ske fra den 1. maj til slut september, i kontorets åbningstid.

Mvh Bestyrelen

Reglerne for når du får tilbudt en have:

Fornyelsen og Opskrivning skal altid ske personligt på kontoret i sæsonens åbningstid. Vi dispenceret ikke for dette.

Husk at du skal fornye hvert år og møde op personligt. Hvis du får nyt telefon nr./adresse så husk at give os besked ved at sende en mail til: bestyrelse.nv@gmail.com 

Hvis du ikke fornyer inden kortoret lukker for sæsonen, vil du blive slettet fra listen og skal starte forfra.


Alt kommunikation med bestyrelsen skal ske i en god tone. Ved grove overtrædelse vil bestyrelsen uden advarelse, slette personen fra ventelisten.  

HF Nordre Vang's venteliste:

Vi har  Fra 2020 har bestyrelsen valgt at digitalisere vores venteliste. Det har gjort det meget nemmere at holde styr på de mange, på listen og systemet holder styr på anciennitet og pris niveauet.


Det betyder også at vi kan føre en offentlig venteliste som kan ses her: Venteliste

Vi har 3 pris niveauer. Det er den pris som man ønsker at købe kolonihave for. Men kan godt, ønsker i alle 3 niveauer.  Det er det som vores system sørger på.  Grunden til at vi har de 3 pris niveauer, er at man ikke modtager tilbud på huse man ikke ønsker. Enten er økonomisk grunde, eller at man ikke gider at skulle starte forfra med at bygge et nyt.

  • 0-199.999
  • 200.000-399.000
  • 400.000-

Hvornår vil du få tilbudt en kolonihave?

Det er umuligt at svare på - det afhænger dels af hvor mange kolonihaver, der sættes til salg, og hvor meget du vil betale.

Det koster 150 kr. at blive skrevet op og 150 kr. i fornyelse hvert år. Der kan betales med kontanter og Mobilpay. Fornyelsen kan ske fra den 1. maj til slut september, i kontorets åbningstid.

Hvis du ikke fornyer, bliver du slettet af listen og skal starte forfra.

Intern venteliste:

For at komme på den interne venteliste, skal man have en have i foreningen og i mindst 3 år. Samme regel gør sig gældende ved bytte.

Personer på den interne venteliste, har førsteret til haver som kommer til salg, såfremt de har oplyst specifikke ønsker eller selv gør opmærksom på et hus eller beliggenhed.

Intern venteliste er kun for HF Nordre Vangs medlemmer. Man skal afgiver sit gamle kolonihavehus til salg via vores venteliste, og derefter selv købe sit drømme hus. Man kan ikke afgive sit hus til familenmedlem og så står på den interne liste. I dette tilfælde skal man være, på den almindelige venteliste.


Det koster 150 kr. at blive skrevet op og 150 kr. i fornyelse hvert år. Der kan betales med kontanter og Mobilpay. Fornyelsen kan ske fra den 1. maj til slut september, i kontorets åbningstid.

Vejledning af regler fra kolonihaveloven

3.2.1 Anvende

Pligten til at føre og anvende en venteliste forhindrer ikke, at tilbuddet om en kolonihave gøres betinget af accept af sædvanlige vilkår for lejeforholdet mv., som fx medlemskab af en haveforening eller et for- bund af haveforeninger eller køb af bebyggelsen opført på havelodden til en pris fastsat af ejeren af be- byggelsen eller et eventuelt vurderingsudvalg mv. Havelodden skal blot tilbydes på samme vilkår til personerne på ventelisten i prioriteret rækkefølge. Det skal bemærkes, at fx et vilkår om "godkendelse af per- sonlige egenskaber" i nogle tilfælde kan være en omgåelse af kravet om en venteliste i prioriteret række- følge, da man som følge af dette vilkår kan afskære personer øverst på listen fra at leje kolonihavelodden.


Vejledning af nye regler i kolonihaveloven.pdf

Den aktuelle ventelisten kan ses her:  Venteliste


Hvis du har spørglsmål omkring ventelisten skal du komme på vores kontor når vi har kontor tid.