Hvert år går kolonihavekredsen rundt i alle Københavns haveforeninger og kigger på alle haver.

De kommer også forbi H/F Nordre Vang, og vi plejer at være så heldige, at de finder mange flotte haver hos os. Disse bliver præmieret ved en stor præmiefest. Festen bliver holdt sidst i oktober.

I 2023 har vi fået udtrukket 10 nye Præmie vinder, som har fået besked på at de skal deltage i kredsen præmiefest den 28 oktober.


Listen kan ses her: Præmievinder 2023

Invitation med information om festen kan ses her. Kredsens invitation Præmiefest 2023


Følgende haver har tidligere vundet disse præmier.

Præmiehaver 2022

1. præmier:

 • Have 003 Helle og Svend Aage Pedersen
 • Have 018 Kent og Thomas
 • Have 104 Jette Petersen og Johnny Brødbæk
 • Have 165 Lars og Karina Kampf
 • Have 185 Marianne Jørgensen
 • Have 200 Firouzeh Kazemi
 • Have 202 Jette Nielsen
 • Have 231 Lone Rohwedder

Præmiehaver 2021

ÆRESPRÆMIE:

 • Dania Munk Olsen, have 258 

1. præmier:

 • Have 011 Kim Børge Hansen og Betina Poulsen
 • Have 015 Jette og Hans Bijkerk
 • Have 051 Inge Hind
 • Have 070 John P. Morton 
 • Have 148 Lone og Poul Jensen 
 • Have 272 Hans Christian og Merete Eriksen
 • Have 358 Lis Storm og Eddie Juul Sømmerly

Præmiehaver 2020

ÆRESPRÆMIE:

 • Pia R Steffens & Ian F Jørgensen, have 91 

1. præmier:

 • Jan Merrild & Sanne Rasmussen, have 83
 • Søren Møller Mortensen, have 176
 • Anni Halvorsen & Bent Poulsen, have 234
 • Ole & Inge Britta Nielsen, have 242
 • Lisbeth Bruun Jepsen, have 251
 • Dorrit & Jean Meldrum, have 294
 • Gitte & Flemming Sandbæk, have 308

Præmiehaver 2019

 ÆRESPRÆMIE:

 • Johanne Marie Andersen, have 213

1. præmier:

 • Kim Ziegler, have 82
 • Johnny og Nini Gehlsen, have 201
 • Gitte Værnskjold og Lars Jacbsen, have 208
 • Steen og Jeanette Johansen, have 233
 • Marianne og Jørgen Salomonsen, have 235
 • Anny Kuhre og Per Andersen, have 305
 • Alicja Teresa Pedersen, have 346

Præmiehaver 2018

 ÆRESPRÆMIE:

 • Minna og Martin Fyhn Llado, have 236

1. præmier:

 • Mona Schrøder, have 57
 • Vibeke Kaspersen, have 75
 • Jane Jung, have 135
 • Kirsten Vaamonde, have 171
 • Jeaneth Madsen, have 203
 • Betina Kampf, have 295
 • Hanne Rasmussen, have 299

Præmiehaver 2017

ÆRESPRÆMIE:

 • Thomas og Kent Rodland, have 18

1. præmier:

 • Karina og Thomas Bøhm, have 42
 • Pia og Henrik Kyhl, have 43
 • Gro Kückelhahn og Andreas, have 72
 • Jette Petersen og Johnny, have 104
 • Helga Paulsen, have 125
 • Marianne Jørgensen, have 185
 • Lone Rohwedder, have 231

Præmiehaver 2016

1. præmier:

 • Kim Børge Hansen, have 11
 • Lone og Poul Jensen, have 148
 • Vivi Bøhm, have 151
 • Svend Aage Frederiksen, have 154
 • Pia og Rolf Sørensen, have 209
 • Dania Munk-Olsen, have 258
 • Helen og Karsten Østergaard, have 259
 • Per Fürstenberg Jensen, have 306

Præmiehaver 2015

1. præmier:

 • Helle og Svend Aage Pedersen, have 3
 • Beth og Kalle Jepsen, have 141
 • Leon Jahn, have 181
 • Annie Halvorsen og Bent Poulsen, have 234
 • Vinnie og Finn Friberg, have 252
 • Dorrit Meldrum, have 294
 • Birgitte Carlsen, have 307
 • Irene og Keld Rasmussen, have 324

Præmiehaver 2014

1. præmier:

 • Lene Møller og Ronny Haagensen, have 2
 • Sigrid og Finn Ewert, have 87
 • Nina og John Gehlsen, have 201
 • Jeanette og Steen Johansen, have 233
 • Inge & Ole Nielsen, have 242
 • Anny Kuhre og Per Andersen, have 305
 • Bente og Steen Hansen, have 317
 • Lissi Carlsen, have 347

Præmiehaver 2013

ÆRESPRÆMIE:

 • Mona Schrøder, have 57

1. præmier:

 • Kirsten Vaamonde, have 171
 • Søren Møller Mortensen, have 176
 • Jeaneth og Karsten Madsen, have 203
 • Hanne Rasmussen, have 299
 • Kirsten B. Nielsen, have 338
 • Solveij Pedersen, have 339
 • Alicja Teresa Pedersen, have 346

Præmiehaver 2012

ÆRESPRÆMIE:

 • Lillian og Arne Jensen, have 204

1. præmier:

 • Tom og Kent Rodland, have 18
 • Jytte Krogsbæk, have 26
 • Karina og Thomas Bøhm, have 42
 • Vibeke Kaspersen, have 75
 • Claus Christoffersen, have 89
 • Helga Paulsen, have 125
 • Kirsten Mødekjær, have 175

Præmiehaver 2011

1. præmier:

 • Jane Jung, have 135
 • Niels Aage Nielsen, have 148
 • Svend Aage Frederiksen, have 154
 • Pia og Rolf Sørensen, have 209
 • Jan Zibrandsen, have 214
 • Per Fürstenberg Jensen, have 306
 • Brian Rasmussen, have 320
 • Finn Sørensen, have 331

Del siden

Præmiehaver 2010

1. præmier:

 • Helle og Svend Aage Pedersen, have 3
 • John Jacobsen, have 164
 • Kate Vangager og Steen Larsen, have 192
 • May Sørensen, have 200
 • Lone Rohwedder, have 231
 • Annie Halvorsen og Bent Poulsen, have 234
 • Dorrit Meldrum, have 294
 • Birgitte Carlsen, have 307

Præmiehaver 2009

Ærespræmie:

 • Anny Kuhre og Per Andersen, have 305

1. præmier:

 • Iris Nielsen, have 68
 • Eva Gall og Bjarne Larsen, have 80
 • Jytte Scharff, have 102
 • Kirsten og Oluf Ibsen, have 121
 • Bent Vestergaard, have 155
 • Jeanette og Steen Johansen, have 233
 • Finn Friberg, have 252

Præmiehaver 2008

Ærespræmie:

 • Leon Jahn, have 181

1. præmier:

 • Mona Schrøder, have 57
 • Kaj Hansen, have 110
 • Kirsten Vaamonde, have 171
 • Søren Mortensen, have 176
 • Hanne Rasmussen, have 299
 • Alicja Pedersen, have 346
 • Rita & Elith Cronberg, have 355

Præmiehaver 2007

1. præmier:

 • Flemming Andersen, have 35
 • Vibeke Kaspersen, have 75
 • Anker Andersen, have 97
 • Helga Paulsen, have 125
 • Kirsten Mødekjær, have 175
 • Kaj Olsen, have 208
 • Ole Nielsen, have 242
 • Bent Friis Hansen, have 281

Præmiehaver 2006

ÆRESPRÆMIE:

 • Lillian og Arne Jensen, have 204

1. præmier:

 • Jette Ravnholdt Hansen, have 9
 • Elly og Bent Henriksen, have 22
 • Claus Christoffersen, have 89
 • Niels Aage Nielsen, have 148
 • Svend Aage Frederiksen, have 154
 • Pia og Rolf Sørensen, have 209
 • Käthe Bøhm Kristensen, have 308

Præmiehaver 2005

1. præmier:

 • Karina og Thomas Bøhm, have 42
 • Sigrid og Finn Ewert, have 87
 • Marianne og John S. Pedersen, have 189
 • Annie Halvorsen og Bent Poulsen, have 234
 • Dorrit Meldrum, have 294
 • Brian Rasmussen, have 320
 • Preben Svane Hansted, have 333
 • Lissi Carlsen, have 347